Bruno Hillewaere

Psychotherapeut, systeemtherapeut, opleider

@

E-mail Bruno

Over Bruno

Publicaties

Nieuws

Over Bruno

Het werken met gezinnen en families, vooral gezinnen met adolescenten is voor mij een grote passie. Niet altijd gemakkelijk, maar altijd uitdagend en het gaat nooit vervelen! Steeds opnieuw probeer ik samen met het gezin op zoek te gaan naar hun krachten en mogelijkheden om samen naar een hoopvolle toekomst toe te werken. In deze zoektocht ben ik erg geïnspireerd geraakt door, ondermeer, de narratieve en oplossingsgerichte benaderingen. Maar naast het aan de slag gaan met de krachten en mogelijkheden is het voor mij ook erg belangrijk om contact te maken met emoties, pijn en verlies, en te zien hoe gezinsleden hierin met elkaar verbinding kunnen leggen. Ik heb samen met enkele andere collega’s enkele boeiende projecten mogen opstarten, zoals een Multi Family Therapy groep voor adolescenten en hun families, het programma ‘kinderen uit de knel’ (voor kinderen en ouders in een vechtscheiding) en een feedback gestuurde integratieve systeemtherapie (‘Fits, samen met ondermeer Robert van Hennik).  Van september zal ik halftijds voor Juzt gaan werken (ook samen met Robert), waar we de mooie en boeiende uitdaging hebben om samen met de vele aanstaande collega’s het systemische gedachtegoed goed op de kaar te zetten. En ongeveer tegelijkertijd zullen we met enkele collega’s een praktijk voor systeemtherapie opstarten in Breda.

 

Sedert 2009 ben ik hoofdopleider systeemtherapie en het is met veel plezier dat ik hier kan aankondigen dat we in maart 2016 een volledige opleiding systeemtherapie zullen starten in Breda! Samen met Robert van Hennik en enkele andere enthousiaste en gepassioneerde systeemtherapeuten uit Nederland en Vlaanderen.   Integratie is voor mij een sleutelwoord en in mijn publicaties en workshops besteed ik hier dan ook erg veel aandacht aan. Naast psychotherapeut, supervisor en hoofdopleider probeer ik ook werk te maken van het schrijven van artikels en een boek over systeemtherapie voor gezinnen met adolescenten (eveneens samen met Robert) . Wat ik ook graag doe is samen met anderen congressen opzetten. Zo ben ik erg trots en blij met het tweede narratief en dialogisch congres der lage landen, dat eind november in Antwerpen zal plaats vinden.

 

Het was al langer een droom om in Brabant, een raakvlak tussen het zuiden van Nederland en het noorden van België een opleiding systeemtherapie te starten. Als opleider systeemtherapie geloof ik sterk in groei en persoonlijke ontwikkeling door middel van een veilig en stimulerend groepsproces. Iedere keer  word ik weer verrast door de groei van de systeemtherapeuten in opleiding en de manieren die zij vinden om bepaalde zaken in gezinnen naar boven te halen.  Last but not least vind ik de uitwisseling met andere opleiders en andere instituten ontzettend inspirerend. Zo ben ik ook vast betrokken bij Rapunzel (www.rapunzelvzw.be), bij de internationale opleiding ‘collaborative practices (samen met ondermeer Jasmina Sermijn, VUB)  en ben gastopleider bij het Lorentzhuis, het Amsterdams instituut voor Relatie-en gezinstherapie, de interactieacademie en de Universiteit Gent.

Nieuws

Wegen naar her-verbinding

2e Narratief en dialogisch congres in de Lage Landen

27 & 28 november 2015  ALM, Antwerpen

 

Twee dagen vol inspirerende workshops en projecten uit België en Nederland.

We gooien ramen en deuren van de hulpverlening open, verlaten probleemverhalen en speuren naar nieuwe en vergeten verhalen. Hulpverleners en therapeuten die weerwerk bieden aan isolerende praktijken komen aan het woord  en brengen over de verschillende sectoren en werkvelden heen (opnieuw) verbindingen tot stand. Tijdens het congres bouwen we bruggen met kunst, film en literatuur… en laten meerstemmigheid aan het woord!

Meer info op www.nvrg.nl  (NVRG ism BVRGS)

Euthopia

Nieuw:

Centrum voor systeemtherapie, opleiding en supervisie. Samen met Robert van Hennik en enkele bevriende systeemtherapeuten en opleiders starten wij 1 september met een eigen centrum.

 

Opleiding: start opleiding systeemtherapie 2016

(volledige opleiding systeemtherapie, 132 u + 2 specialistische blokken 40u)

 

Hoofdopleiders: Bruno Hillewaere & Robert van Hennik

 

Start: Maart 2016

 

Plaats: Breda, Euthopia

Voor de organisatorische regeling (inschrijving, betaling, accreditatie, etc) werken wij samen met de Jeugdzorgacademie (www.dejeugdzorgacademie.nl).

 

Wij hebben voor deze samenwerking gekozen omdat we dezelfde waarden

en visie delen: de koppeling van hartelijkheid en menselijke waarden aan

professionaliteit. Zij zorgen voor een vriendelijke  en correcte praktische

regeling, wij staan borg voor de inhoud en de samenwerking van de

opleiders.

 

 

Publicaties

•Hillewaere, B.& Lefevere de Ten Hove, M. (2006). Narratieve en oplossingsgerichte toepassingen bij genogrammen: samen hoopvolle  perspectieven creëren. Tijdschrift voor systeemtherapie, 18, 2, pp. 69-87.

 

•Hillewaere, B. (2006). Werken met de mogelijkheden van cliënten en families door middel van kernkwadranten en genogrammen. Tijdschrift voor Psychotherapie, 32, 3, pp. 161 –177.

 

•Hillewaere, B. (2008c). Verbinden om goed te kunnen loslaten:

Systeemtherapie voor gezinnen met adolescenten. Tijdschrift Systeemtherapie, 20, 3.

 

•Hillewaere, B. (2008b). Samen en toch ook apart. Systeemtherapie voor adolescenten en gezinnen.

Kinder & Jeugdpsychotherapie, 35, 2, 6-27.

 

•Hillewaere, B. (2008a). Bouwstenen voor integratieve psychotherapie voor gezinnen met adolescenten. In M. Kinet (red.) psychoanalyse en/van het systeem; Bij jongeren en hun gezin. Antwerpen: Garant.

 

•Hillewaere, B., Van Gerwen, J., Deuss, I., Sluijter, L., Bakker, H. & Van Eekeren, C. (2007). Meer gezinnen, meer mogelijkheden, meer oplossingen. Over gezinsdeeltijdbehandeling met adolescenten. Tijdschrift voor systeemtherapie, 19,4, pp. 196- 216.

 

•Hillewaere, B. (2008). Leven en werk van Tom Andersen. Systeemtheoretisch Bulletin.

 

•Hillewaere, B. & Sins, T. (2008). Ervaringsgericht perspectief. In: E. Reijmers, A. Saveneije, & J. Van Lawick (Eds.) Handboek gezinstherapie. De tijdstroom.

 

•Hillewaere, B. (2007a). In memoriam Insoo Kim Berg. Tijdschrift voor Familietherapie,12, 2, 211-222.

website design door AV Creative